Heading 1

'מדד החירות' של התנועה הליברלית החדשה לכנסת ה-23: בין חברי הכנסת מובילה ח"כ שרן השכל וסוגרת את המדד ח"כ תמר זנדברג

freedom index_23rd 2021 Top last.jpg
freedom index_23rd 2021 bottom last.jpg
freedom index_23rd 2021 parties last.jpg
freedom index_23rd 2021 Ministers.jpg
פורסם: 28 בפברואר 2021
התנועה הליברלית החדשה פרסמה היום את תוצאות "מדד החירות" לכנסת ה-23 במסורת פרסומי #מדד_החירות
 
בין חברי הכנסת מובילה ח"כ שרן השכל וסוגרת את המדד ח"כ תמר זנדברג. בין המפלגות: תקווה חדשה בראש, מרצ אחרונה: לקראת הבחירות מדד החירות מסכם את הכנסת ה- 23.
התנועה הליברלית החדשה מפרסמת היום את מדד החירות האחרון. חברת הכנסת המצטיינת של מדד החירות היא שרן השכל אשר יזמה את הצעת החוק לאי הפללה מוחלטת של קנביס. אל המקום השני הגיע ח"כ מתן כהנא אשר יזם הצעת חוק שכוללת מספר צעדים להגבלת שביתות פוליטיות- הגבלת שביתות לסכסוך העבודה עצמו ולא לסכסוכים אחרים במשק, אחריות לנזקים של ארגון העובדים במקרה של שביתה לא לגיטימית ועוד. 
 
בתחתית המדד
אל צדו השלילי של מדד החירות הגיעו ח"כ תמר זנדברג, אשר יזמה הצעות חוק למימון תחבורה ציבורית חינם לכולם מכספי משלמי המיסים וכפיית הפעלה של תחבורה ציבורית בימי המנוחה. ח"כ מירב מיכאלי הגיעה למקום שני בדירוג השלילי, עקב יוזמתה להגדלת תקציב התרבות והאומנות, מהלך שיביא לסבסוד תרבות הנושאת חן בעיני פקידי מדינה, בעלות נוספת של כ- 2.7 מיליארד ₪ מכספי משלם המיסים.
 
דירוג חברי הכנסת לפי שיוך למפלגות בבחירות הקרובות.
את דירוג המפלגות מובילות תקווה חדשה ולאחריה ימינה, כאשר מרצ בולטת לשלילה וסוגרת את המדד. דירוג המפלגות במדד לכנסת ה23 נעשה לפי רשימות המתמודדים בבחירות לכנסת ה-24. בחרנו לעשות זאת כדי שהמדד יוכל לסייע בשיקולי ההצבעה של הבוחרים. ציון הרשימה מהווה ממוצע פשוט של חברי הכנסת והשרים המרכיבים אותה.
"מנתוני המדד אנחנו רואים שהחלוקה הנוכחית לקואליציה ואופוזיציה איננה אידיאולוגית, אלא פרסונלית ופוליטית" אומר נפתלי שינדלר "ניתן למצוא מקדמי חירות הפרט הן בקואליציה והן באופוזיציה. אני מקווה שהשיח הכלכלי ליברלי ימשיך להכות שורשים בממשלה ובכנסת. השנה לא היתה שנה טובה במיוחד לחירות הפרט, אבל אני מקווה כי ניצני החירות הכלכלית יקחו איתם את המשק ואת המדינה לכיוונים טובים יותר".
 
 
מדד השרים
המדד הנוכחי כולל לראשונה גם מדד ניסיוני המדרג שרים על פעילותם במסגרת תזכירי חוק ותקנות. המדד לא מתיימר לדרג את השרים באותה רמת אובייקטיביות של מדד חברי הכנסת, מכיוון שאופי המשרדים שונה מאוד. שר התקשורת יועז הנדל שקיבל ציון גבוה מכל השרים האחרים, בוודאי פעל הרבה יותר לטובת שוק חופשי מאשר שר החקלאות שוסטר ושר האוצר ישראל כ"ץ שקיבלו את הציונים השליליים ביותר. 
הנדל זכה לציון החיובי כי קידם בין השאר סדרת חקיקות שתשחרר את פריסת והפעלת רשתות הסיבים ברחבי הארץ. ישראל כ"ץ הגיע למקום האחרון בזכות יצירתיות בלתי רגילה במציאת דרכים להוציא את כספי משלמי המיסים לטובת עידוד אבטלה ופגיעה בעסקים הזקוקים לעובדים.
אודות המתודולוגיה של המדד קראו כאן בהרחבה.

freedom index_23rd 2021 bottom 0.3 (1).j