מדד החירות

ניקוד כולל
ניקוד שלילי
ניקוד חיובי
מפלגה
ניקוד
חוק
2
(סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון – היוועדות חזותית)
-1
אבטחה במוסדות חינוך כעבודה מועדפת
-2
איסור ספסרות בכרטיסי מופעים
-2
איסור על זיווג ומכירה של כלבים וחתולים
-1
ביטול איסור התארגנות במשטרה ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה)
3
ביטול העבירה על העלבת עובד ציבור
1
ביטול הפיצול של תאגיד השידור הישראלי לתאגיד החדשות
-3
דחיית מועד פירעון של הלוואה לדיור ללקוח מובטל
-2
דמי הסתגלות לעצמאית
-1
דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון – מחלה קשה)
-2
הגנה על בריאות הציבור (הפחתת הסיכון מחומרי הדברה)
-3
החינוך המוסיקלי בישראל
-3
החינוך המוסיקלי בישראל
-3
החינוך המוסיקלי בישראל
-1
המועצה הלאומית לחינוך
-1
המרכז למורשת הערבית
2
הפרדת הרשויות וחיזוק הדמוקרטיה
-2
הרשות הלאומית לתרבות הערבית-יהודית
-3
השוואת קצבת אזרח ותיק לשכר מינימום
-1
השוואת קצבת נכות לשכר המינימום
-1
התפטרות בשל לימודים במכינה קדם-צבאית
-3
ויסות הייצור והשיווק של תוצרת הלול
-1
זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – זכאות לאימהות יחידניות המקבלות מזונות ילדים)
2
זמן תשדירי פרסומת בשידורי רדיו
2
זמן תשדירי פרסומת בשידורי רדיו
-1
חג החגים
-2
חובת המכרזים (תיקון – שילוב עסקים קטנים ובינוניים)
-1
חינוך לבריאות התלמיד
1
חיסיון ליועצי מס ורואי חשבון (תיקוני חקיקה)
-1
טיפול פסיכולוגי לנפגעי עבירת שנאה
-3
ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת
-2
מינוי דירקטורים מטעם העובדים
1
מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – רכישת דירה על ידי ילד יתום)
-2
מעבר לרכבים ידידותיים לסביבה בגופים ציבוריים
-1
מערכת בקרה להובלת ואחסנת מזון בטמפרטורה מבוקרת
1
מתן הוראות מטעם הממונה באישור ועדת הכספים של הכנסת
-1
סיוע ליוצאים בשאלה
-1
עידוד התיירות באזורי רמת הגולן והגליל) (הוראת שעה)
-2
פטור ממס ערך מוסף במכירת תרופות לחולים סופניים
-1
פטור ממס ערך מוסף במכירת תרופות לחולים סופניים
-1
פסילת רשימת מועמדים
-2
קבלת תשלום בכרטיס חיוב
-1
קליטת חיילים משוחררים (תיקון – מענק לביטוח פנסיוני)
-2
שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון – נגישות למידע מהמעסיק
-3
תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג) (תיקון – הרחבת התחולה על חברות ציבוריות)
-1
תוספת קצבה לנכים מונשמים
-1
(יועצת לקידום מעמד האישה) (תיקון – חיזוק מעמד היועצת ברשות המקומית)
-1
(יועצת לקידום מעמד האישה) (תיקון – קביעת היקף משרה מינימלי)
-1
(פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראות שונות)
-1
(רשם השכירויות
-2
(תורנות בית מרקחת
-1
אבחון פסיכולוגי למטפל במעון
1
אגרה בעד פינוי חירום שהסתיים בטיפול בשירותי רפואה מרחוק
-1
אחוז החסימה
2
אחוז החסימה
1
אחוז החסימה
-3
אחריות המדינה לשירותים ציבוריים והליכי הפרטה
-1
אחריות לתשלום דמי תיווך
-2
אחריות קבלן שיפוצים
1
איחוד שילוט
-2
איכון ספינות דיג
-2
אימוץ בין ארצי
2
אימוץ ילדים (תיקון – כשירות המאמץ
2
אימוץ על ידי אזרח ישראלי
1
אימוץ על ידי בני זוג
2
איסוף מי גשמים
-2
איסור אלימות בספורט (תיקון – איסור התבטאות גזענית מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית)
2
איסור ביטול גיור
-2
איסור בעלויות צולבות ברשת חנויות ספרים
-2
איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט
-2
איסור גביית תשלום בעד תקופת התמחות
-1
איסור דרישת בחינות כניסה וציון פסיכומטרי
-1
איסור הבעת אהדה לשלטון הנאצי או הזדהות עמו ואיסור שימוש בסמלים נאציים
-1
איסור המתת כלבים בריאים
-2
איסור הספקת שירותים נוספים על ידי בעל רישיון שהוא בעל תשתית קווית
-2
איסור הפליה בדיור
-1
איסור הפליה בדיור
-1
איסור הפליה בהתקשרות בין סוכן למבטח
-1
איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – איסור הפרדה)
-1
איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – הגדלת סכום הפיצוי בלא הוכחת נזק)
-1
איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – איסור בקשה לשינוי בהסדר במתן השירות)
-1
איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – חובת הודעה מוקדמת על אירוע סגור
-1
איסור הפליה בשל דרישות כשרות
-1
איסור הפליה בשל מבטא
-1
איסור הפליה מחמת מקום מגורים
-2
איסור הפליה מחמת משקל
-1
איסור הפליה על רקע זהות מגדרית
-1
איסור הפליה על רקע זהות מגדרית
-2
איסור הפליית מחירים בשל מגדר
-1
איסור הפסקת אספקת מים
-2
איסור התחשבות בפשיטת רגל שהסתיימה
-2
איסור התניה בחוזה על פתיחת עסק או מתן שירות
-1
איסור התניית מימון שירותי רווחה ברשויות מוחלשות
-1
איסור טיפולי המרה
1
איסור כספים קואליציוניים
-1
איסור מימון תעמולה בלתי מזוהה
-2
איסור מניעה מצרכן להביא למקום עסק מזון או שתייה מאותו סוג הנמכר במקום
-1
איסור מתן פטור ממס ברכישת טבק
-2
איסור ניתוק שירותי חשמל ומים לזכאים
-1
איסור סחר בשנהב
-2
איסור ספסרות בכרטיסי מופעים
-2
איסור עישון במקומות ציבוריים פתוחים
-3
איסור על התקשרות קבלנית להעסקת עובדים
-2
איסור על מכירת מוצרים במחירי הפסד
-1
איסור על נקיבת מחיר שלא ניתן לשלמו במעות שבמחזור
-2
איסור על עבירות נלוות לחשפנות לצורך גירוי מיני
-2
איסור פגיעה בתנאי עבודה של עובד שחלה הגבלה על פיטוריו
-2
איסור פרסום גזעני, הסתה לגזענות ורישום גזעני במסמכי תאגיד
-2
איסור פרסום ושיווק של הלוואות
-2
איסור פרסום לשם הגנה על ביטחון תעסוקתי
-1
איסור פרסום מודעות גיוס לזנות
-2
איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק
-3
איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי מזון מזיק
-3
איסור צריכת זנות וטיפול בקהילה
-2
איסור צריכת זנות ומתן סיוע לשורדות זנות
-1
איסור קבלת תגמול מגופים העוסקים בתחום הבריאות
2
איסור קיום מתקני חקירה סודיים
-2
איסור שיווק ומכירת הימורים של מפעל הפיס בידי גוף שאינו מורשה
-1
איסור שימוש בדגל או בסמל של ישות האויב
-1
איסור שימוש בטלפון נייד או באוזניות במעבר חציה
-1
איסור שימוש בתנורי עץ, סולר ונפט
-1
איסור תגמול בגין מכירת תרופות
-2
איסור תיעוד של חיילי צה"ל
-1
אישור בכתב בעסקת מכר מרחוק עם מי שמלאו לו 65 שנים
-1
אישור הסדרי הבחירה
-3
אישור העסקה למי שסיים התמחות בהוראה
-2
אישור ועדת הכספים של הכנסת לרכישת תאגיד בנקאי על ידי תאגיד בנקאי אחר
-1
אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג
-2
אישור עסקה למיזוג בנקים
2
אסדרת ערוצים יעודיים
-1
ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון – עוזר בטיחות)
-1
ארגון סטודנטים ארצי יציג
-1
ארגוני עזר רפואיים הפועלים בתחום רפואת חירום דחופה טרום אשפוזית
-1
ארוחה חמה בחופשה
-2
ארוחה יומית לתלמיד (תיקון – הרחבת תחולת החוק)
1
בחינת העלות לרשויות מקומיות
1
בחירת מקום אשפוז
1
בידוד בעלי חיים
-3
ביטוח אבטלה לעובד עצמאי
-3
ביטוח סיעודי ממלכתי
-2
ביטוח סיעודי קבוצתי
-1
ביטוח פיקדונות בתאגיד בנקאי
-1
ביטוח פנסיוני לחייל משוחרר
-1
ביטוח פנסיוני לעובד (תיקוני חקיקה)
-2
ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה)
1
ביטול איסור הפרסום לגבי פרסום שנעשה בהסכמה
3
ביטול גיוס חובה
3
ביטול גיוס חובה
-2
ביטול גיל פרישת חובה
-2
ביטול גיל פרישת חובה
1
ביטול ההפליה ברכישת מקרקעין ביהודה והשומרון (ביטול החוק הירדני)
1
ביטול הוראת שעה להגבלת גודל הממשלה בכנסת ה-20
1
ביטול הטבות מס לתושב חוזר ותיק
3
ביטול היטל על העסקת עובד זר בעל היתר
3
ביטול המאגר הביומטרי
2
ביטול המינהל האזרחי
3
ביטול העבירה על העלבת עובד ציבור
1
ביטול העבירה של סירוב או הימנעות למלא שאלון
1
ביטול הפיצול של תאגיד השידור הישראלי לתאגיד החדשות
1
ביטול הפיקדון והגדלת המענק
-1
ביטול הפסקת פעילות הטלוויזיה הלימודית
1
ביטול הפרדת שירותי תפעול משירותי הייעוץ
2
ביטול הצורך בהיתר להעסקת עובד זר מומחה לתקופה קצרה
2
ביטול הצורך בהיתר עבור הקמת מרחב מוגן
2
ביטול הצורך בקבלת רישיון להפגנה
-1
ביטול התלות בין בעיה רפואית להכרה במחלה בגין המלחמה
-2
ביטול חדרי העישון
1
ביטול חובות בעד אגרת טלוויזיה
3
ביטול מענק עבודה מועדפת
-1
ביטול ניכוי הקצבה החודשית לפי הסכם עם גרמניה
1
ביטול סמכות שר האוצר להארכת הפטור ממס לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק
2
ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה
2
ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה
2
ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה
1
ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה
1
ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה
-2
ביטול עמלות על שירותים בסיסיים בחשבון עובר ושב
-1
ביטול עמלת פירעון מוקדם והגדלת התחרות
-1
ביטול עסקה לרכישת ביגוד והנעלה
1
ביטול פקיעת חברות בפשיטת רגל
-1
ביטחון תזונתי למחוסרי דיור
-1
ביקורת שיפוטית על חקיקה
-1
בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) (תיקון – מימון פעילות מוסדות ההנצחה)
-2
בקר בריאות בבית מלון
1
בקשה לעריכת שומת השבחה לצורך הערכת כדאיות עסקה
1
ברית הזוגיות האזרחית
2
ברית הזוגיות לבני ולבנות אותו המין
2
גביית חובות לרשויות מקומיות
-2
גיל הקטין לעניין חטיפה ממשמורת
2
גיל עבודה בחופשת לימודים
-2
גיל פרישה לאישה
1
גירושים אזרחיים לבני זוג בני אותו מגדר
-1
גמלה בשל דיכאון לאחר לידה
-1
גמלה לעובדים בעסק בהליכי הבראה
-1
גמלה לתלמיד
-1
גמלת הבטחת הכנסה לקשיש
-2
גמלת הבטחת הכנסה לקשיש
-3
דור ללא עישון
-1
דחיית מועד פירעון של הלוואה לדיור ללקוח מובטל
-1
דיווח בדבר רכיבים של מוצרי טבק
ניקוד כולל
ניקוד שלילי
ניקוד חיובי
מפלגה
חבר כנסת
דירוג במדד
Loading...
arrow&v
 תמונות ושמות חברי הכנסת - מתוך