מדד החירות

ניקוד כולל
ניקוד שלילי
ניקוד חיובי
מפלגה
ניקוד
חוק
2
(סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון – היוועדות חזותית)
-1
אבטחה במוסדות חינוך כעבודה מועדפת
-2
איסור ספסרות בכרטיסי מופעים
-2
איסור על זיווג ומכירה של כלבים וחתולים
-1
ביטול איסור התארגנות במשטרה ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה)
3
ביטול העבירה על העלבת עובד ציבור
1
ביטול הפיצול של תאגיד השידור הישראלי לתאגיד החדשות
-3
דחיית מועד פירעון של הלוואה לדיור ללקוח מובטל
-2
דמי הסתגלות לעצמאית
-1
דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון – מחלה קשה)
-2
הגנה על בריאות הציבור (הפחתת הסיכון מחומרי הדברה)
-3
החינוך המוסיקלי בישראל
-3
החינוך המוסיקלי בישראל
-3
החינוך המוסיקלי בישראל
-1
המועצה הלאומית לחינוך
-1
המרכז למורשת הערבית
2
הפרדת הרשויות וחיזוק הדמוקרטיה
-2
הרשות הלאומית לתרבות הערבית-יהודית
-3
השוואת קצבת אזרח ותיק לשכר מינימום
-1
השוואת קצבת נכות לשכר המינימום
-1
התפטרות בשל לימודים במכינה קדם-צבאית
-3
ויסות הייצור והשיווק של תוצרת הלול
-1
זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – זכאות לאימהות יחידניות המקבלות מזונות ילדים)
2
זמן תשדירי פרסומת בשידורי רדיו
2
זמן תשדירי פרסומת בשידורי רדיו
-1
חג החגים
-2
חובת המכרזים (תיקון – שילוב עסקים קטנים ובינוניים)
-1
חינוך לבריאות התלמיד
1
חיסיון ליועצי מס ורואי חשבון (תיקוני חקיקה)
-1
טיפול פסיכולוגי לנפגעי עבירת שנאה
-3
ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת
-2
מינוי דירקטורים מטעם העובדים
1
מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – רכישת דירה על ידי ילד יתום)
-2
מעבר לרכבים ידידותיים לסביבה בגופים ציבוריים
-1
מערכת בקרה להובלת ואחסנת מזון בטמפרטורה מבוקרת
1
מתן הוראות מטעם הממונה באישור ועדת הכספים של הכנסת
-1
סיוע ליוצאים בשאלה
-1
עידוד התיירות באזורי רמת הגולן והגליל) (הוראת שעה)
-2
פטור ממס ערך מוסף במכירת תרופות לחולים סופניים
-1
פטור ממס ערך מוסף במכירת תרופות לחולים סופניים
-1
פסילת רשימת מועמדים
-2
קבלת תשלום בכרטיס חיוב
-1
קליטת חיילים משוחררים (תיקון – מענק לביטוח פנסיוני)
-2
שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון – נגישות למידע מהמעסיק
-3
תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג) (תיקון – הרחבת התחולה על חברות ציבוריות)
-1
תוספת קצבה לנכים מונשמים
-1
(יועצת לקידום מעמד האישה) (תיקון – חיזוק מעמד היועצת ברשות המקומית)
-1
(יועצת לקידום מעמד האישה) (תיקון – קביעת היקף משרה מינימלי)
-1
(פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראות שונות)
-1
(רשם השכירויות
-2
(תורנות בית מרקחת
-1
אבחון פסיכולוגי למטפל במעון
1
אגרה בעד פינוי חירום שהסתיים בטיפול בשירותי רפואה מרחוק
-1
אחוז החסימה
2
אחוז החסימה
1
אחוז החסימה
-3
אחריות המדינה לשירותים ציבוריים והליכי הפרטה
-1
אחריות לתשלום דמי תיווך
-2
אחריות קבלן שיפוצים
1
איחוד שילוט
-2
איכון ספינות דיג
-2
אימוץ בין ארצי
2
אימוץ ילדים (תיקון – כשירות המאמץ
2
אימוץ על ידי אזרח ישראלי
1
אימוץ על ידי בני זוג
2
איסוף מי גשמים
-2
איסור אלימות בספורט (תיקון – איסור התבטאות גזענית מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית)
2
איסור ביטול גיור
-2
איסור בעלויות צולבות ברשת חנויות ספרים
-2
איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט
-2
איסור גביית תשלום בעד תקופת התמחות
-1
איסור דרישת בחינות כניסה וציון פסיכומטרי
-1
איסור הבעת אהדה לשלטון הנאצי או הזדהות עמו ואיסור שימוש בסמלים נאציים
-1
איסור המתת כלבים בריאים
-2
איסור הספקת שירותים נוספים על ידי בעל רישיון שהוא בעל תשתית קווית
-2
איסור הפליה בדיור
-1
איסור הפליה בדיור
-1
איסור הפליה בהתקשרות בין סוכן למבטח
-1
איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – איסור הפרדה)
-1
איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – הגדלת סכום הפיצוי בלא הוכחת נזק)
-1
איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – איסור בקשה לשינוי בהסדר במתן השירות)
-1
איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – חובת הודעה מוקדמת על אירוע סגור
-1
איסור הפליה בשל דרישות כשרות
-1
איסור הפליה בשל מבטא
-1
איסור הפליה מחמת מקום מגורים
-2
איסור הפליה מחמת משקל
-1
איסור הפליה על רקע זהות מגדרית
-1
איסור הפליה על רקע זהות מגדרית
-2
איסור הפליית מחירים בשל מגדר
-1
איסור הפסקת אספקת מים
-2
איסור התחשבות בפשיטת רגל שהסתיימה
-2
איסור התניה בחוזה על פתיחת עסק או מתן שירות
-1
איסור התניית מימון שירותי רווחה ברשויות מוחלשות
-1
איסור טיפולי המרה
1
איסור כספים קואליציוניים
-1
איסור מימון תעמולה בלתי מזוהה
-2
איסור מניעה מצרכן להביא למקום עסק מזון או שתייה מאותו סוג הנמכר במקום
-1
איסור מתן פטור ממס ברכישת טבק
-2
איסור ניתוק שירותי חשמל ומים לזכאים
-1
איסור סחר בשנהב
-2
איסור ספסרות בכרטיסי מופעים
-2
איסור עישון במקומות ציבוריים פתוחים
-3
איסור על התקשרות קבלנית להעסקת עובדים
-2
איסור על מכירת מוצרים במחירי הפסד
-1
איסור על נקיבת מחיר שלא ניתן לשלמו במעות שבמחזור
-2
איסור על עבירות נלוות לחשפנות לצורך גירוי מיני
-2
איסור פגיעה בתנאי עבודה של עובד שחלה הגבלה על פיטוריו
-2
איסור פרסום גזעני, הסתה לגזענות ורישום גזעני במסמכי תאגיד
-2
איסור פרסום ושיווק של הלוואות
-2
איסור פרסום לשם הגנה על ביטחון תעסוקתי
-1
איסור פרסום מודעות גיוס לזנות
-2
איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק
-3
איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי מזון מזיק
-3
איסור צריכת זנות וטיפול בקהילה
-2
איסור צריכת זנות ומתן סיוע לשורדות זנות
-1
איסור קבלת תגמול מגופים העוסקים בתחום הבריאות
2
איסור קיום מתקני חקירה סודיים
-2
איסור שיווק ומכירת הימורים של מפעל הפיס בידי גוף שאינו מורשה
-1
איסור שימוש בדגל או בסמל של ישות האויב
-1
איסור שימוש בטלפון נייד או באוזניות במעבר חציה
-1
איסור שימוש בתנורי עץ, סולר ונפט
-1
איסור תגמול בגין מכירת תרופות
-2
איסור תיעוד של חיילי צה"ל
-1
אישור בכתב בעסקת מכר מרחוק עם מי שמלאו לו 65 שנים
-1
אישור הסדרי הבחירה
-3
אישור העסקה למי שסיים התמחות בהוראה
-2
אישור ועדת הכספים של הכנסת לרכישת תאגיד בנקאי על ידי תאגיד בנקאי אחר
-1
אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג
-2
אישור עסקה למיזוג בנקים
2
אסדרת ערוצים יעודיים
-1
ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון – עוזר בטיחות)
-1
ארגון סטודנטים ארצי יציג
-1
ארגוני עזר רפואיים הפועלים בתחום רפואת חירום דחופה טרום אשפוזית
-1
ארוחה חמה בחופשה
-2
ארוחה יומית לתלמיד (תיקון – הרחבת תחולת החוק)
1
בחינת העלות לרשויות מקומיות
1
בחירת מקום אשפוז
1
בידוד בעלי חיים
-3
ביטוח אבטלה לעובד עצמאי
-3
ביטוח סיעודי ממלכתי
-2
ביטוח סיעודי קבוצתי
-1
ביטוח פיקדונות בתאגיד בנקאי
-1
ביטוח פנסיוני לחייל משוחרר
-1
ביטוח פנסיוני לעובד (תיקוני חקיקה)
-2
ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה)
1
ביטול איסור הפרסום לגבי פרסום שנעשה בהסכמה
3
ביטול גיוס חובה
3
ביטול גיוס חובה
-2
ביטול גיל פרישת חובה
-2
ביטול גיל פרישת חובה
1
ביטול ההפליה ברכישת מקרקעין ביהודה והשומרון (ביטול החוק הירדני)
1
ביטול הוראת שעה להגבלת גודל הממשלה בכנסת ה-20
1
ביטול הטבות מס לתושב חוזר ותיק
3
ביטול היטל על העסקת עובד זר בעל היתר
3
ביטול המאגר הביומטרי
2
ביטול המינהל האזרחי
3
ביטול העבירה על העלבת עובד ציבור
1
ביטול העבירה של סירוב או הימנעות למלא שאלון
1
ביטול הפיצול של תאגיד השידור הישראלי לתאגיד החדשות
1
ביטול הפיקדון והגדלת המענק
-1
ביטול הפסקת פעילות הטלוויזיה הלימודית
1
ביטול הפרדת שירותי תפעול משירותי הייעוץ
2
ביטול הצורך בהיתר להעסקת עובד זר מומחה לתקופה קצרה
2
ביטול הצורך בהיתר עבור הקמת מרחב מוגן
2
ביטול הצורך בקבלת רישיון להפגנה
-1
ביטול התלות בין בעיה רפואית להכרה במחלה בגין המלחמה
-2
ביטול חדרי העישון
1
ביטול חובות בעד אגרת טלוויזיה
3
ביטול מענק עבודה מועדפת
-1
ביטול ניכוי הקצבה החודשית לפי הסכם עם גרמניה
1
ביטול סמכות שר האוצר להארכת הפטור ממס לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק
2
ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה
2
ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה
2
ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה
1
ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה
1
ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה
-2
ביטול עמלות על שירותים בסיסיים בחשבון עובר ושב
-1
ביטול עמלת פירעון מוקדם והגדלת התחרות
-1
ביטול עסקה לרכישת ביגוד והנעלה
1
ביטול פקיעת חברות בפשיטת רגל
-1
ביטחון תזונתי למחוסרי דיור
-1
ביקורת שיפוטית על חקיקה
-1
בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) (תיקון – מימון פעילות מוסדות ההנצחה)
-2
בקר בריאות בבית מלון
1
בקשה לעריכת שומת השבחה לצורך הערכת כדאיות עסקה
1
ברית הזוגיות האזרחית
2
ברית הזוגיות לבני ולבנות אותו המין
2
גביית חובות לרשויות מקומיות
-2
גיל הקטין לעניין חטיפה ממשמורת
2
גיל עבודה בחופשת לימודים
-2
גיל פרישה לאישה
1
גירושים אזרחיים לבני זוג בני אותו מגדר
-1
גמלה בשל דיכאון לאחר לידה
-1
גמלה לעובדים בעסק בהליכי הבראה
-1
גמלה לתלמיד
-1
גמלת הבטחת הכנסה לקשיש
-2
גמלת הבטחת הכנסה לקשיש
-3
דור ללא עישון
-1
דחיית מועד פירעון של הלוואה לדיור ללקוח מובטל
-1
דיווח בדבר רכיבים של מוצרי טבק
ניקוד כולל
ניקוד שלילי
ניקוד חיובי
מפלגה
חבר כנסת
דירוג במדד
הליכוד
ארדן גלעד
הרשימה המשותפת
אלחרומי סעיד
הימין החדש
בנט נפתלי
הליכוד
הנגבי צחי
הרשימה המשותפת
ג`בארין יוסף
הליכוד
גמליאל גילה
הליכוד
חוטובלי ציפי
הליכוד
לוין יריב
אגודת ישראל
ליצמן יעקב
הליכוד
אלקין זאב
הליכוד
אדלשטיין יולי יואל
הליכוד
כץ ישראל
הליכוד
אקוניס אופיר
העבודה הישראלית
מזרחי משה
null
הבית היהודי
אריאל אורי יהודה
הרשימה המשותפת
אבו רחמון ניבין
הליכוד
כץ חיים
ש”ס
אזולאי ינון
ישראל ביתנו
ליברמן אביגדור
הרשימה המשותפת
אזברגה ג'מעה
הבית היהודי
בן-דהן אלי
הליכוד
מזוז ירון
הליכוד
מארק אוסנת הילה
העבודה הישראלית
טיבייב רוברט
ש”ס
סידה דן
העבודה הישראלית
סעד סאלח
הליכוד
נתניהו בנימין
ש”ס
נהרי משולם
הליכוד
רגב מירי
הימין החדש
שקד איילת
הבית היהודי
מגל ינון
כולנו
סיום פנתהון
ישראל ביתנו
גל שרון
מרצ
רז מוסי
הליכוד
שטייניץ יובל
הליכוד
קרא איוב
הליכוד
לוי ז'קי
יש עתיד
תמנו פנינה
העבודה הישראלית
עטר דניאל
ש”ס
גואטה יגאל
הרשימה המשותפת
יוסף עטאונה
הרשימה המשותפת
יונס ואאל
96
-49
133
הליכוד
השכל שרן
1
21
-29
47
הליכוד
אוחנה אמיר
2
-5
-17
12
הליכוד
דיכטר אבי משה
3
-10
-75
65
הבית היהודי
סמוטריץ בצלאל
4
-11
-15
4
הליכוד
בגין זאב בנימין
5
-20
-43
23
יש עתיד
לפיד יאיר
6
-23
-28
1
התנועה
בן-ראובן איל
7
-25
-33
8
הרשימה המשותפת
זועבי חנין
8
-28
-54
26
אגודת ישראל
אייכלר ישראל
9
-30
-34
4
התנועה
לבני ציפי
10
-32
-43
23
כולנו
כהן אלי
11
-33
-44
11
ישראל ביתנו
לנדבר סופה
12
-35
-60
25
דגל התורה
אשר יעקב
13
-36
-44
7
הרשימה המשותפת
אבו עראר טלב
14
-37
-48
11
הרשימה המשותפת
זחאלקה ג`מאל
15
-38
-48
10
הבית היהודי
סלומינסקי ניסן
16
-38
-90
52
הליכוד
קיש יואב
17
-38
-65
27
יש עתיד
שלח עפר
18
-43
-64
21
אגודת ישראל
מוזס מנחם אליעזר
19
-44
-77
33
הליכוד
ברקו ענת
20
-45
-143
98
כולנו
פולקמן רועי
21
-46
-56
10
העבודה הישראלית
מרגלית אראל
22
-51
-70
19
הבית היהודי
יוגב מרדכי
23
-52
-82
30
תע”ל
טיבי אחמד
24
-52
-114
21
הימין החדש
מועלם-רפאלי שולי
25
-52
-77
25
יש עתיד
רזבוזוב יואל
26
-52
-58
6
העבודה הישראלית
הרצוג יצחק
27
-52
-30
4
הרשימה המשותפת
גטאס באסל
28
-53
-68
15
הרשימה המשותפת
גנאים מסעוד
29
-55
-33
28
כולנו
אורן מיכאל
30
-55
-33
28
ש”ס
מלכיאלי מיכאל
31
-55
-89
34
הליכוד
נגוסה אברהם
32
-55
-68
13
העבודה הישראלית
טרכטנברג מנואל
33
-58
-87
29
הרשימה המשותפת
עודה איימן
34
-60
-87
24
ישראל ביתנו
עמאר חמד
35
-62
-77
15
העבודה הישראלית
פדידה לאה
36
-64
-88
24
העבודה הישראלית
שפיר סתיו
37
-65
-93
28
הליכוד
חזן אורן אסף
38
-65
-84
19
כולנו
עזריה רחל
39
-66
-116
50
ישראל ביתנו
אילטוב רוברט
40
-67
-100
33
כולנו
אלאלוף אלי
41
-67
-92
25
יש עתיד
שטרן אלעזר
42
-68
-76
18
הליכוד
אמסלם דוד
43
-68
-95
27
הליכוד
גליק יהודה יהושע
44
-68
-76
8
הרשימה המשותפת
חאג` יחיא עבד אלחכים
45
-68
-93
25
מרצ
גלאון זהבה
46
-69
-84
15
כולנו
חסון אכרם
47
-73
-96
23
הליכוד
בוקר נאוה
48
-73
-90
17
יש עתיד
פרי יעקב
49
-73
-95
22
ישראל ביתנו
מלינובסקי יוליה
50
-74
-101
27
ש”ס
וקנין יצחק
51
-76
-102
26
הרשימה המשותפת
אבו מערוף עבדאללה
52
-83
-123
40
מרצ
פריג` עיסאווי
53
-85
-146
61
הליכוד
זוהר מכלוף מיקי
54
-85
-98
13
התנועה
פרץ עמיר
55
-87
-117
30
ש”ס
בן-צור יואב
56
-87
-110
23
העבודה הישראלית
יחימוביץ` שלי
57
-92
-121
29
דגל התורה
מקלב אורי
58
-94
-132
38
הרשימה המשותפת
תומא סלימאן עאידה
59
-94
-73
19
העבודה הישראלית
בהלול זוהיר
60
-95
-122
27
התנועה
כהן פארן יעל
61
-96
-141
45
יש עתיד
לביא עליזה
62
-97
-124
27
העבודה הישראלית
סויד רויטל
63
-102
-133
31
הליכוד
ביטן דוד
64
-102
-147
45
ישראל ביתנו
פורר עודד
65
-102
-125
23
כולנו
שאשא ביטון יפעת
66
-103
-151
48
העבודה הישראלית
בר יחיאל חיליק
67
-103
-151
48
התנועה
סבטלובה קסניה
68
-104
-141
37
יש עתיד
אלהרר קארין
69
-104
-124
20
דגל התורה
גפני משה
70
-104
-139
35
יש עתיד
כהן מאיר
71
-106
-137
31
העבודה הישראלית
בר-לב עמר
72
-108
-143
35
העבודה הישראלית
בירן מיכל
73
-108
-178
70
כולנו
בן-ארי מירב
74
-108
-144
36
יש עתיד
ילין חיים
75
-115
-164
49
העבודה הישראלית
נחמיאס ורבין איילת
76
-119
-149
30
העבודה הישראלית
ברושי איתן
77
-128
-175
47
כולנו
פלוסקוב טלי
78
-130
-174
44
התנועה
חסון יואל
79
-131
-153
22
ח”כ יחיד – אורלי לוי-אבקסיס
לוי-אבקסיס אורלי
80
-134
-195
61
יש עתיד
לוי מיקי
81
-136
-177
41
יש עתיד
גרמן יעל
82
-136
-182
46
העבודה הישראלית
יונה יוסי
83
-136
-170
34
העבודה הישראלית
רוזנטל מיקי
84
-137
-201
64
מרצ
רוזין מיכל
85
-142
-196
54
מרצ
גילאון אילן
86
-148
-196
48
הליכוד
קורן נורית
87
-149
-180
31
ש”ס
מרגי יעקב
88
-159
-212
53
העבודה הישראלית
מיכאלי מרב
89
-167
-224
57
העבודה הישראלית
שי נחמן
90
-177
-244
67
מרצ
זנדברג תמר
91
-189
-235
46
העבודה הישראלית
כבל איתן
92
-280
-360
80
הרשימה המשותפת
חנין דב
93
-303
-357
54
העבודה הישראלית
שמולי איציק
94
arrow&v
 תמונות ושמות חברי הכנסת - מתוך