בהלול זוהיר

העבודה הישראלית

-94

ניקוד כולל

-73

ניקוד שלילי

19

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק