גפני משה

דגל התורה

-104

ניקוד כולל

-124

ניקוד שלילי

20

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק