שי נחמן

העבודה הישראלית

-167

ניקוד כולל

-224

ניקוד שלילי

57

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק