אלאלוף אלי

כולנו

-67

ניקוד כולל

-100

ניקוד שלילי

33

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק