שפיר סתיו

העבודה הישראלית

-64

ניקוד כולל

-88

ניקוד שלילי

24

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק