יוגב מרדכי

הבית היהודי

-51

ניקוד כולל

-70

ניקוד שלילי

19

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק