הרצוג יצחק

העבודה הישראלית

-52

ניקוד כולל

-58

ניקוד שלילי

6

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק