רוזנטל מיקי

העבודה הישראלית

-136

ניקוד כולל

-170

ניקוד שלילי

34

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק