לנדבר סופה

ישראל ביתנו

-33

ניקוד כולל

-44

ניקוד שלילי

11

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק