כהן מאיר

יש עתיד

-104

ניקוד כולל

-139

ניקוד שלילי

35

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק