חסון יואל

התנועה

-130

ניקוד כולל

-174

ניקוד שלילי

44

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק