בן-ראובן איל

התנועה

-23

ניקוד כולל

-28

ניקוד שלילי

1

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק