יונה יוסי

העבודה הישראלית

-136

ניקוד כולל

-182

ניקוד שלילי

46

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק