פדידה לאה

העבודה הישראלית

-62

ניקוד כולל

-77

ניקוד שלילי

15

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק