גרמן יעל

יש עתיד

-136

ניקוד כולל

-177

ניקוד שלילי

41

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק