יחימוביץ` שלי

העבודה הישראלית

-87

ניקוד כולל

-110

ניקוד שלילי

23

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק