בר-לב עמר

העבודה הישראלית

-106

ניקוד כולל

-137

ניקוד שלילי

31

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק