ילין חיים

יש עתיד

-108

ניקוד כולל

-144

ניקוד שלילי

36

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק