מקלב אורי

דגל התורה

-92

ניקוד כולל

-121

ניקוד שלילי

29

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק