לבני ציפי

התנועה

-30

ניקוד כולל

-34

ניקוד שלילי

4

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק