מיכאלי מרב

העבודה הישראלית

-159

ניקוד כולל

-212

ניקוד שלילי

53

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק