כהן פארן יעל

התנועה

-95

ניקוד כולל

-122

ניקוד שלילי

27

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק