עזריה רחל

כולנו

-65

ניקוד כולל

-84

ניקוד שלילי

19

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק