חנין דב

הרשימה המשותפת

-280

ניקוד כולל

-360

ניקוד שלילי

80

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק