שמולי איציק

העבודה הישראלית

-303

ניקוד כולל

-357

ניקוד שלילי

54

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק