בירן מיכל

העבודה הישראלית

-108

ניקוד כולל

-143

ניקוד שלילי

35

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק