כהן אלי

כולנו

-32

ניקוד כולל

-43

ניקוד שלילי

23

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק