מרגלית אראל

העבודה הישראלית

-46

ניקוד כולל

-56

ניקוד שלילי

10

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק