מוזס מנחם אליעזר

אגודת ישראל

-43

ניקוד כולל

-64

ניקוד שלילי

21

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק