גליק יהודה יהושע

הליכוד

-68

ניקוד כולל

-95

ניקוד שלילי

27

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק