מלכיאלי מיכאל

ש”ס

-55

ניקוד כולל

-33

ניקוד שלילי

28

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק