לוי מיקי

יש עתיד

-134

ניקוד כולל

-195

ניקוד שלילי

61

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק