פולקמן רועי

כולנו

-45

ניקוד כולל

-143

ניקוד שלילי

98

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק