בר יחיאל חיליק

העבודה הישראלית

-103

ניקוד כולל

-151

ניקוד שלילי

48

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק