מרגי יעקב

ש”ס

-149

ניקוד כולל

-180

ניקוד שלילי

31

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק