שלח עפר

יש עתיד

-38

ניקוד כולל

-65

ניקוד שלילי

27

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק