בן-צור יואב

ש”ס

-87

ניקוד כולל

-117

ניקוד שלילי

30

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק