אשר יעקב

דגל התורה

-35

ניקוד כולל

-60

ניקוד שלילי

25

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק