סלומינסקי ניסן

הבית היהודי

-38

ניקוד כולל

-48

ניקוד שלילי

10

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק