פלוסקוב טלי

כולנו

-128

ניקוד כולל

-175

ניקוד שלילי

47

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק