ברושי איתן

העבודה הישראלית

-119

ניקוד כולל

-149

ניקוד שלילי

30

ניקוד חיובי

מקום

user1.png

הצעות חוק

תמונה מתוך
ניקוד
חוק
ניקוד
חוק