-1

-1

ניקוד החוק

פנייה שוויונית בשילוט במקום ציבורי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק