-1

-1

ניקוד החוק

ארוחה חמה בחופשה

פ/5257/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק