-1

-1

ניקוד החוק

מתן שירות טלפוני חינם על ידי מבטח

פ/5232/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק