-2

-2

ניקוד החוק

הפסקה בין יום עבודה למשנהו שלא עולה על 8 שעות

פ/5745/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק