-1

-1

ניקוד החוק

הטמעת מורשת העדה הדרוזית והצ'רקסית במערכת החינוך וההשכלה הגבוהה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק