-1

-1

ניקוד החוק

נקודות זיכוי לעולה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק