-3

-3

ניקוד החוק

תוספת שנתית לסל שירותי הבריאות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק